Ontwikkelvereniging

Onze club groeide snel.

Inmiddels al veel buren

Inmiddels al veel buren

Hier de eerste foto bij de startFoto starttrio klein
van de campagne. En dan de foto
tijdens de open dag.

Zoek de 17 verschillen

 

De vereniging “WonenaandeKreek”  was de opdrachtgever voor de realisatie van De Houtblazer. De opdrachtgever voor hun eigen appartement waren de leden. Met professionele begeleiding en steun aan elkaar heeft men zijn/haar appartement precies zo ontworden als men  wilde.

Het bestuur bestaat uit:
John Stuurman – voorzitter
Nico Hennip – secretaris
Judith Krol – penningmeester
Rinus van Donk – bestuurslid  o.a. communicatie

Woensdag 23 oktober 2013 zijn de handtekeningen bij de notaris gezet
door het bestuur van  de vereniging “Wonen aan de Kreek”.

Oprichtings acte tekenen bij de niotarisDe vier oprichters. Vlnr Rinus van Donk en John Stuurman die nu nog in het bestuur zitten en na het gereedkomen van het gebouw het stokje overdragen aan het VvE-bestuur.

Na het opleveren van het gebouw zal de ontwikkelvereniging haar werkzamheden afronden met de uiteindelijke financiële verantwoording en het overdragen van verantwoordelijkheden.

Het VvE-bestuur bestaat uit:
Nico Hennip – voorzitter
Astrid Bijl – sekretariaat
Hans Poel – penningmeester

Een technische commissie assisteert het bestuur:
Peter Vinke
Arie Hitsert